Border Collie – uderzająco inteligentny i wszechstronny pies